Technologie povrchových úprav

V oblasti technologií povrchových úprav společnost GA PROFI PLAST s.r.o. instaluje moderní výrobní celky pro předúpravu povrchu výrobků určených k žárovému zinkování a technologie nanášení ochranných a dekorativních vrstev chemickou a elektrochemickou cestou.

Při navrhování a realizaci technologií je dbáno na požadavky zákona na ochranu životního prostředí.

Žárové zinkování a mořírny

 • průběžné mořící linky
 • technologická zařízení pro moření kusového zboží

Součástí těchto linek jsou technologické celky:

 • mořící vany
 • odtahová a přívodní vzduchotechnika
 • neutralizační stanice
 • zařízení pro regeneraci tavidla

Galvanické linky

 • pro technologie chemické a elektrochemické úpravy povrchu
 • automatický i ruční režim linky
 • závěsové i hromadné zboží

Součástí těchto linek jsou technologické celky:

 • galvanické vany
 • neutralizační stanice
 • selektivní dočisťovací stanice
 • odtahová a přívodní vzduchotechnika
 • záchyt kovů z oplachových vod
 • ionexové stanice pro přípravu DEMI vody

Zařízení technologických linek

 • vany
 • odtahová a přívodní vzduchotechnika
 • potrubní rozvody
 • ocelové konstrukce a dopravníky
 • elektroinstalace a řídící systém
 • skladové hospodářství
 • záchyt kovů z oplachových vod

Příslušenství

 • topení, chlazení
 • pohyb katodové tyče
 • armatury
 • čeření
 • míchadla
 • postřikové zařízení
 • mořící koše
 • galvanické bubny