Technologie povrchových úprav

V oblasti technologií povrchových úprav společnost GA PROFI PLAST s.r.o. instaluje moderní výrobní celky pro předúpravu povrchu výrobků určených k žárovému zinkování a technologie nanášení ochranných a dekorativních vrstev chemickou a elektrochemickou cestou.

Při navrhování a realizaci technologií je dbáno na požadavky zákona na ochranu životního prostředí.

Žárové zinkování a mořírny

  • průběžné mořící linky
  • technologická zařízení pro moření kusového zboží

Součástí těchto linek jsou technologické celky:

  • mořící vany
  • odtahová a přívodní vzduchotechnika
  • neutralizační stanice
  • zařízení pro regeneraci tavidla

Galvanické linky

  • pro technologie chemické a elektrochemické úpravy povrchu
  • automatický i ruční režim linky
  • závěsové i hromadné zboží

Součástí těchto linek jsou technologické celky:

  • galvanické vany
  • neutralizační stanice
  • selektivní dočisťovací stanice
  • odtahová a přívodní vzduchotechnika
  • záchyt kovů z oplachových vod
  • ionexové stanice pro přípravu DEMI vody

Zařízení technologických linek

  • vany
  • odtahová a přívodní vzduchotechnika
  • potrubní rozvody
  • ocelové konstrukce a dopravníky
  • elektroinstalace a řídící systém
  • skladové hospodářství
  • záchyt kovů z oplachových vod

Příslušenství

  • topení, chlazení
  • pohyb katodové tyče
  • armatury
  • čeření
  • míchadla
  • postřikové zařízení
  • mořící koše
  • galvanické bubny