Absorbéry

Principu činnosti absorbéru a jeho konkrétní konstrukční řešení je navrhováno v závislosti na vstupních parametrech (upravovaný objem, koncentrace, chemické složení a teplota) znečištěné vzdušniny.

Naše plasty umožňující široké použití v provozech s vysoce chemicky agresivním prostředím.

Rozdělení absorbérů podle principu činnosti

  • náplňové s pevným ložem
  • náplňové s fluidním ložem
  • pěnové

Výhody plastových absorbérů

  • variabilnost konstrukce při výrobě atypických zařízení
  • vyšší životnost při nižších provozních nákladech

Konstrukce

Absorbéry jsou konstruovány jako samonosné nádoby, zpravidla s integrovanou zásobní nádrží na absorpční činidlo. Nedílnou součástí absorbéru je uzavřený okruh zkrápění se samostatným čerpadlem. Intervaly výměn absorpčního roztoku jsou stanoveny v závislosti na nasycení roztoku a chemickém složení čištěné vzdušniny.

Technologické parametry

Objem odsávané vzdušniny2000 - 50000 m³/hod
Zachycené škodliviny:HCl, H2SO4, HF, NH3, Cl2, SO2
Provedení absorpční kolony celoplastové samonosné
Koncentrace emisípodle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 117/1997 Sb.

Příslušenství

Běžné příslušenství absorbéru jsou hladinové sondy, které měří max. hladinu náplně, min. hladinu a provozní hladinu. Dopouštění absorpčního roztoku je automatické na základě signálů hladinové sondy. Cirkulační čerpadlo je jištěno min. hladinou, popř. ochranou chodu na sucho. Dále může být součástí absorbéru pH sonda a dávkování příslušných chemikálií popř. chladič absorpčního roztoku. Za absorbérem je umístěný odlučovač kapek.