Neutralizační stanice

Samozřejmou součástí provozování linek povrchových úprav a předúprav kovů jsou zařízení pro likvidaci odpadních vod a plynných emisí. Cílem těchto zařízení je upravit průmyslové vody a exhalace na požadované limity.
V reaktorech neutralizačních stanic jsou rozpuštěné chemikálie neutralizovány a převáděny do nerozpustné formy. Účinnost probíhajících reakcí při neutralizaci je podporována mícháním, nebo čeřením kapaliny.
V dalších technologicky navazujících nádržích dochází k sedimentaci již chemicky vázané škodliviny.
Účinnost probíhajících reakcí při neutralizaci je podporována mícháním, nebo čeřením kapaliny.


Typy provozů neutralizační stanice

 • s manuální obsluhou
 • poloautomatický provoz
 • automatický režim

Součástí technologie pro životní prostředí jsou ionexové dočišťovací stanice na úpravu vod požadované kvality.

Příslušenství

 • sběrné jímky
 • zásobníky chemikálií
 • potrubní rozvody
 • dopravní čerpadla
 • filtrační jednotky
 • dočišťovací jednotky
 • elektroovládání
 • automatický řídící systém
 • ocelové konstrukce
 • odtahová vzduchotechnika
 • zařízení pro záchyt drahých kovů
 • zařízení pro získávání barevných kovů