Srpen 2015

Rozšiřujeme výrobní prostory o dalších 400 m² včetně doplnění
o nové strojní vybavení.